ثبت علامت یا به عبارت دیگر ثبت لوگوی تجاری نیازمند در نظر گرفتن الزامات خاصی می باشد، به عنوان مثال نمی توان از هر علامت تجاری که از مقررات کشور مبدا پیروی نمی کند برای برند سازی استفاده کرد.

با ثبت برند و تعیین علامت و لوگوی مناسب می توانید در تبلیغات برند خود به طور موفق عمل کنید زیرا در این حالت مسیر بسیار زیادی را برای کسب اعتماد مشتریان بالقوه ی خود پیموده اید و کافی است تنها با ارائه ی اطلاعات کامل توجه آنها را جلب کنید. اگر چه برندینگ و ثبت علامت هزینه بر است ولی در صورتی که اصول لازم به شکل صحیح دنبال شود شما می توانید در یک بازه ی زمانی بسیار کم، سود کلانی از این مسیر به دست آورید، به همین دلیل برندسازی در حال حاضر جزو مهمترین موضوعات هر کسب وکاری می باشد.

از مهمترین نشان های غیر قابل ثبت می توان:

  • علامتی که مخالف قوانین و مقررات موجود باشد
  • علامت هایی که قبلا توسط یک برند دیگر اخذ شده است
  • علامت های مشابه به علامت تجاری و موسسات رسمی

را مد نظر قرار داد. لازم است در مسیر برندسازی اطلاعات لازم را به دست آورده و به طور موفق اقدم کنید در غیر این صورت مجبور به پرداخت زیان گزاف خواهید شد. آشنایی با حقوق مادی و معنوی ثبت علامت برای صاحب برند از اهمیت بالایی به منظور بهره مندی مطلوب آن لازم است. بسیاری از صاحبان برندها به دلیل عدم آشنایی با حقوق خود، گرفتار دردسر های بسیاری در این مسیر شده اند به همین دلیل تاکید می شود که با افراد کاردان در ارتباط باشید. 

برای ثبت برند خود همین حالا اقدام کنید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.