ple

ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود، طبق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل شده است و هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات و قروض شرکت هستند بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. سرمایه در شرکت مسئولیت محدود به سورت لفظی می باشد، بدان معنا که سرمایه در تعهد شرکا می باشد و نیازی به واریزی وجود ندارد.

نام شرکت مسئولیت محدود

علاوه بر رعایت تمام استاندارد ها در تعیین نام ، در اسم شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” قید شود در غیر این صورت شرکت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص، شرکت تضامنی محسوب شده و پیرو قوانین آن خواهد بود. همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از صاحبان سرمایه (شرکاء) باشد زیرا شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن را خواهد داشت.

تماس با مشاورین و کارشناسان ثبت آرکا

۰۲۱-۵۷۷۳۱

تعداد شرکاء در شرکت مسئولیت محدود

حداقل تعداد شرکاء در شرکت مسئولیت محدود دو نفر بالای 18 سال سن است که جزو هیئت مدیره نیز محسوب می شوند. اگر تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک بار مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

  • دو نسخه امضاء شده از شرکتنامه شرکت
  • دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت
  • دو نسخه امضاء شده از تقاضانامه شرکت
  • دو نسخه امضاء شده از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت
  • دو نسخه امضاء شده از صورت جلسه هيأت مديره
  • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل دادگستری صورت پذيرد)
  • تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت
  • کپی با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار (درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
  • اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط (در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد)

در این ویدئو با ثبت شرکت مسئولیت محدود که توسط موسسه حقوقی آرکا تهیه شده است آشنا می شوید