در ادامه در نظر داریم به طور کلی به حقوق ثبت علامت تجاری اشاره کرده بهره مندی از حقوق معنوی ثبت علامت تجاری اشاره کنیم و کسب و کارهایی در صدد بهره مندی از گزینه ی برندسازی هستند را به منظور به کار گیری حقوق معنوی مربوط آگاه سازیم، با ما همراه باشید.

ثبت علامت یکی از مراحل بسیار مهم و ضروری در برند سازی و برندینگ می باشد و در موفقیت این روش نیز نقش قابل ملاحظه ای دارد به همین دلیل است که به طور جدی تاکید می شود که ارزیابی مطلوب در انتخاب لوگوی مد نظر برای ثبت برند باید در نظر گرفته شود. حقوق ثبت علامت را می توان در دو دسته:

  • مادی : در بهره مندی از حقوق مادی صاحب برند باید محدودیت زمانی را در نظر بگیرد به گونه ای که تصرف، جابه جایی و یا اعمال هر حقوق دیگری در برند مربوط تا زمانی مقدور خواهد بود که بازه ی زمانی خاصی مد نظر گرفته شده است.
  • معنوی: به غیر از حقوق مادی، در ثبت لوگوی برند ، ضروری است که حقوق معنوی نیز در نظر گرفته شود. اصول مندرجات در این حقوق خاطر نشان می کند که امکان انتقال حقوق یک برند موجود ندارد یعنی با گذر زمان نمی توان حق را از مالک برند سلب کرد و این امر از ان لحاظ حائز اهمیت است که شما می توانید بعد از برندسازی دیگر نگران اتفاقاتی که در گذر زمان ممکن است بیفتد نباشید.

طبقه بندی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.